ECOSOC

Wave shape

ECOSOC (Эдийн засаг, нийгмийн хороо) нь НҮБ-ын хөгжлийн зургаан гол байгууллагын нэг бөгөөд хөгжил, хамтын ажиллагаа, олон улсын стандарт тогтоохтой холбоотой асуудлыг хэлэлцдэг. 1946 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш ECOSOC нь эдийн засаг, нийгмийн болон байгаль орчны чиглэлээр зохицуулалт хийх, бодлогыг хянах, бодлогын харилцан яриа, зөвлөмж гаргадаг үндсэн байгууллага юм. Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд ECOSOC нь холбогдох олон сэдвийг агуулдаг. Үүний нэг нь тогтвортой хөгжил юм. Байгаль орчинд ээлтэй байх, нүүрстөрөгчийн ул мөр багатай байхыг сурталчлах замаар төлөөлөгчид маань дэлхийд учруулсан хохирлын талаархи мэдлэгийг хэрхэн түгээх, байгаль, биологийн олон янз байдал, экосистемд учруулсан хохирлыг хэрхэн яаж арилгах талаар ярилцах болно. Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг зохицуулах нь тус хороонд байнга яригддаг сэдэв юм. Үүний гол зорилго нь сүүлийн үеийн тулгамдсан хүмүүнлэгийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх явдал юм. IFRC (Олон улсын Улаан загалмай ба Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоо), AAH (Өлсгөлөнгийн эсрэг үйл ажиллагаа) зэрэг төрийн бус хүмүүнлэгийн байгууллагууд гамшиг, өлсгөлөн, боловсрол гэх мэт хямралын эсрэг арга хэмжээ авахад тусалдаг. Бусад сэдэв бол хамтын ажиллагааны форумыг хөгжүүлэх явдал юм. Хөгжлийн чуулганы зорилго нь ядуу, буурай хөгжилтэй орнуудад нийгэм, эдийн засгийн хүний хөгжлийг урт удаан хугацаанд сурталчлах, дэлхийн аюулгүй байдал, энх тайван байдлыг хангах замаар тусламж үзүүлэхэд оршино.


Хорооны тэргүүн:

Ezenbulag Batkhuyag – ezenbulagb@gmail.com

Garid Mendbayar - garid052714@gmail.com


https://www.un.org/ecosoc/en/
https://www.mfa.gov.lv/en/policy/development-co-operation/what-is-development-cooperation